0985279594

Khám sức khỏe sinh sản miễn phí

Khám sức khỏe sinh sản miễn phí

Việc khám sức khỏe sinh sản cho cún là điều rất quan trọng, đây là tiên quyết để biết được chú chó của bạn có khả năng mang bầu hay không? Có vấn đề gì về sức khỏe hay không!