0985279594

Free đưa đón 40 km

Hiện tại trại đang áp dúng chính sách vận chuyển miễn phí trong phạm vi 40km cho anh chị em nuôi chó poodle cái có nhu cầu phối giống và sử dụng dịch vụ của trại.

  • Miễn phía đón cún đến trại phối giống
  • Phối giống xong miễn phí mang cún trả tận nơi cho anh chị.

Anh chị không cần phải làm bất cứ việc gì ngoại việc chăm sóc, hãy để dịch vụ của chúng tôi phục vụ!